Przejdź do treści
Napisz do nas:  kontakt@majacademy.pl
Na czym polega dieta 8/16?

Na czym polega dieta 8/16?

Coraz częściej słyszymy o tym jaki wpływ na nasz organizm ma regularność jedzenia, a w szczególności przerwy pomiędzy poszczególnymi posiłkami. W związku z tym coraz modniejsze stają się diety, które wyznaczają nie tylko co powinniśmy jeść, ale okazuje się, że zgodnie z ich założeniami zwraca się uwagę na to kiedy powinniśmy jeść. Przyjrzyjmy się diecie 8/16, która jest ich klasyczną przedstawicielką.

Owoc w tle

IF, czyli o czym mowa?

IF, czyli Intermittent Fasting, zwany w języku polskim postem przerywanym. Jest to model żywienia, który nie bazuje na szczególnych wskazaniach żywieniowych dotyczących stosowanych produktów w diecie, natomiast założenia tego stylu żywienia bazują na tak zwanym oknie żywieniowym, czyli okresie w ciągu doby, kiedy dozwolone jest przyjmowanie pokarmów. Niestety model ten bardzo często mylony jest z tak zwaną głodówką. W swoim założeniu post przerywany, posiada okres postu, podczas, którego nie przyjmujemy pokarmów, a także czas który go przerywa, czyli wspomniane okno żywieniowe. Określanym jako najbardziej popularny rodzaj IF, jest model 8/16, ale istnieje również wiele innych typów postu przerywanego, dostosowanych do potrzeb poszczególnych osób. 

Czym jest dieta 8/16?

W związku z powyższym dieta 8/16 jest modelem żywienia, będącym rodzajem postu przerywanego, podczas którego 16 godzin w ciągu doby wynosi okres postu, a pozostałe 8 godzin to czas przerwy od postu, czyli okna żywieniowego. Co również istotne w czasie trwania okresu postu, zaleca się wyłącznie picie napojów nie dostarczających jakiejkolwiek wartości energetycznej do naszej diety jak np. woda. W przypadku tego typu modelu żywienia, wiele osób początkowo stwierdza trudność z przyjmowaniem posiłków wyłącznie w czasie trwania wyznaczonego okna żywieniowego, dlatego też zaleca się początkowo, aby okres przyjmowania posiłków był dłuższy i podlegał stopniowemu skracaniu, tak aby organizm zaadaptował się do zmieniającej się diety. 

Jadłospis dla diety 8/16

Dieta 8/16 bazuje na założeniach postu przerywanego, w związku z tym podczas okresu postu wynoszącego 16 godzin, nie należy przyjmować jakiegokolwiek pożywienia. W tym czasie dozwolone jest jedynie picie płynów nie dostarczających wartości energetycznej. Oznacza to, iż w tym czasie z dozwolonych płynów pojawia się: woda, czarna kawa, herbaty, napary ziołowe. Mimo wszystko najbardziej zalecana jest woda. Natomiast podczas 8 godzin przerwy od postu, czyli w czasie okna żywieniowego dozwolone jest przyjmowanie każdego rodzaju żywności. Oznacza to, iż nie ma jednolitego wykazu produktów dozwolonych w diecie 8/16, przez co osoby ją stosujące posiadają pełną dowolność doboru produktów, prawie tak jakby nie prowadziły jakiejkolwiek szczególnej diety. To na co natomiast warto zwrócić uwagę to bilans energetyczny. Jeżeli chcemy, aby stosowana przez nas dieta 8/16, z powodzeniem była dietą prowadzącą do redukcji masy ciała, należy zwrócić uwagę, aby wartość energetyczna pojawiających się posiłków w czasie trwania naszego okna żywieniowego, była niższa niż ilość wydatkowanej przez nasz organizm energii w trakcie doby. Dzięki temu zostaną spełnione założenia diety redukcyjnej i mogą pojawić się u nas efekty w postaci utraty kilku kilogramów już  w ciągu miesiąca od rozpoczęcia jej stosowania. Zakładając dodatkowo założenia zdrowotne w przypadku diety 8/16 zaleca się, aby ograniczyć bądź wykluczyć z niej:

  • słodycze,
  • słodkie przekąski,
  • produkty obfitujące w nadmiarze w cukry proste,
  • słodkie napoje,
  • produkty i żywność wysokoprzetworzoną, w tym również żywność typu fast food,
  • produkty będące źródłem tłuszczów nasyconych, w tym również tłuszczów trans.

Pomimo teoretycznego braku ograniczenia produktów, które mogą pojawiać się w jadłospisie u osób stosujących dietę 8/16, dla jak najkorzystniejszych efektów zaleca się, aby w tym czasie bazować na ogólnoprzyjętych zasadach zdrowego odżywiania się. Uznaje się, iż może to spotęgować korzyści płynące z zastosowanej diety. Dotyczą one zarówno jakości posiłków, pojawiających się w nich produktów, podaży płynów, a także regularności przyjmowania pożywienia, która w tym przypadku powinna być dostosowana do przyjętych zasad okna żywieniowego. Tak jak w przypadku każdej diety, zaleca się aby spożywane posiłki były odpowiednio zbilansowane i przyjmowane w dozwolonym czasie z określoną regularnością. Mimo, iż nie jest to z góry narzucone zakłada się, że wpłynie to korzystnie na uzyskanie pożądanych efektów podczas stosowania diety 8/16.

Efekty stosowania diety 8/16

Dieta 8/16 jak każda inna dieta wyróżnia się swoistymi efektami jej stosowania. Jako najczęstsze i najbardziej popularne określa się: wpływ na obniżenie łaknienia u osób stosujących tę dietę, a także na dobowy bilans energetyczny. Stwierdzono również, że przy odpowiednim stosowaniu się do założeń diety, np. stosując powyższe wykluczenia zdrowotne i jednocześnie przyjmując konkretnie wyznaczoną ilość posiłków bez dodatkowego podjadania w czasie trwania okna żywieniowego w ciągu doby, możemy wpłynąć na zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia chorób, takich jak na przykład cukrzyca typu 2. Doszukuje się również wpływu omawianej diety na poprawę perystaltyki przewodu pokarmowego, regenerację komórek i spowolnienie procesów starzenia się, redukcję masy ciała, a co za tym idzie zmniejszenie ryzyka wystąpienia przewlekłych stanów zapalnych w organizmie, miażdżycy czy zespołu metabolicznego.

Skuteczność diety 8/16

Model żywienia 8/16 z założenia powinien sprzyjać redukcji masy ciała, niezależnie od tego jaka ilość pożywienia zostanie przyjęta, a co za tym idzie niezależnie od ilości energii w diecie, która zostaje przyjęta podczas naszego okna żywieniowego. W teorii, zakłada się, iż rozważając skuteczność diety 8/16 należy zwrócić uwagę, że potencjalnie dzięki stosowaniu okresu postu, dostarczona wraz z pożywieniem energia, będzie lepiej spożytkowana przez organizm, a także że nastąpi lepsze wykorzystywanie energii zgromadzonej w postaci tkanki tłuszczowej w naszym organizmie. Dieta 8/16, będąc rodzajem postu przerywanego wpływa między innymi, na ograniczanie czasu przyjmowania posiłków, co często przekłada się na ograniczenie ich ilości w ciągu dnia. W związku z tym, często jako konsekwencja tego procesu, następuje zmniejsznie przyjmowanej energii wraz pożywieniem w naszej diecie, a nawet w niektórych przypadkach dochodzi do ujemnego bilansu energetycznego, który tak jak wskazują potencjalne założenia diety, może prowadzić do redukcji masy ciała. W takim ujęciu możemy uznać ją za skuteczną dietę redukcyjną. Co za tym idzie kluczowym aspektem diety 8/16 jest to, jaka będzie wartość energetyczna, przyjmowanych w czasie okna żywieniowego posiłków. Pomimo założeń diety dotyczących, chociażby bardziej efektywnego wykorzystania energii zgromadzonej w postaci tkanki tłuszczowej, najbardziej kontrolowanym przez nas czynnikiem, podczas stosowania wspomnianej diety jest podaż energii w trakcie trwania okna żywieniowego. Z drugiej strony niektórzy specjaliści zastanawiają się nad faktem, iż w zależności od tego jakie produkty pojawią się w naszej diecie i tego jaka jest perystaltyka osoby stosującej dietę, może dojść do zbyt niskiej podaży energii wraz z pożywieniem w czasie naszego okna żywieniowego, a w konsekwencji do obniżenia przemiany materii, co będzie wpływało niekorzystnie na proces redukcji masy ciała u osoby stosującej dietę 8/16. 

Opinie dotyczące diety 8/16

W związku z tym, iż sposób żywienia jakim jest post przerywany, jest stosunkowo nowym modelem, wciąż pojawia się wiele kontrowersyjnych opinii na ten temat. Natomiast niezaprzeczalnie, stosowanie diety 8/16, ze względu na występujący okres postu ograniczy, a może nawet wyeliminuje podjadanie u osób stosujących wspomnianą dietę. Czasem u niektórych pacjentów już ta jedna zmiana potrafi doprowadzić do ujemnego bilansu energetycznego, a w konsekwencji do redukcji masy ciała, ale nie zawsze, dlatego też opinie dotyczące stosowania diety 8/16 są podzielone. U niektórych praktyczną poradą okazuje się, skupienie się na głównych posiłkach, ze względu na zmniejszony czas ich przyjmowania. Dzięki temu okazuje, że chcąc zjeść posiłek ze smakiem i ochotą nie znajdujemy już miejsca na przekąski w ciągu dnia, które tylko będą rozregulowywać nasz apetyt i poczucie sytości.

Początkowo wraz z rozpoczęciem stosowania diety 8/16 mogą pojawić się takie objawy jak bóle głowy, nagłe napady głodu, rozregulowanie apetytu podczas przyjmowanych posiłków, między innymi dlatego właśnie zaleca się stopniowe wprowadzanie i skracanie czasu okna żywieniowego, do czasu ostatecznie wynoszącego 8 godzin w ciągu doby. Dzięki temu pozwolisz swojemu organizmowi na adaptację krok po kroku i złagodzenie, a może nawet zapobieganie występowaniu nieprzyjemnych objawów związanych z nagłą zmianą dotychczas stosowanej diety. Jeśli natomiast wdrożysz od razu dietę 8/16 i pojawią się wspomniane dolegliwości, wraz z czasem trwania diety powinny one osłabnąć, aż do całkowitego ich zaniknięcia. 

Przeciwwskazania do stosowania diety 8/16

Dieta 8/16 jak każda inna dieta posiada wskazania i przeciwwskazania do jej stosowania. W tym przypadku osoby, które powinny unikać jej wdrażania to między innymi osoby cierpiące na hipoglikemię reaktywną, cukrzycę typu 1, zaburzenia pracy przewodu pokarmowego. Wynika to przede wszystkim z przeciwwskazań odnośnie przyjmowania dużych porcji posiłków w krótkim czasie, a także w niektórych przypadkach ze zbyt długich przerw pomiędzy posiłkami czy okresu długotrwałego głodzenia. 

Podsumowanie

Dieta 8/16 tak jak wiele innych diet posiada swoje założenia,  a także przewidywane efekty jej stosowania. Najważniejszymi założeniami powyższej diety jest 16 godzinny okres postu w ciągu doby, a także 8 godzinny czas występowania okna żywieniowego, podczas którego dozwolone jest przyjmowanie pożywienia. W teorii taki model żywienia powinien prowadzić do lepszego gospodarowania dostarczaną do organizmu energią, a także efektywniejszego wykorzystania energii zgromadzonej w postaci tkanki tłuszczowej. Oznacza to, iż nie ma jednoznacznej listy dozwolonych czy niedozwolonych produktów podczas stosowania diety 8/16, aczkolwiek zaleca się, aby dostarczane pożywienie było zgodne z zaleceniami prawidłowego żywienia, co może przełożyć się na uzyskanie korzystniejszy efektów diety. Dieta 8/16 w teorii może wydawać się dla każdego, jednakże warto przypatrzeć się przypadkom osób, u których wbrew pozorom nie zaleca się jej stosowania ze względu na przeciwskazania. 

Tło
Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień w przeglądarce. Więcej informacji